Wij zijn als CDA Zwolle een 

afdeling van de volkspartij CDA

een partij met steun onder alle bevolkingsgroepen. Oók in Zwolle.

CDA Zwolle staat voor:

publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Het CDA Zwolle is trots

op haar stad en haar inwoners

De betrokkenheid die mensen tonen als het om het gezin, de school, de wijk, maar ook het bedrijf en de vereniging gaat: daar is het echte draagvlak voor de gemeente te vinden.

Het CDA wil bijdragen aan een 

vitale en krachtige maatschappij

Dan is het van belang om de samenleving van onderop op te bouwen, vanuit de eigen omgeving en de eigen verbanden waar mensen in leven.

NIEUWS

CDA Zwolle wil 300 thuiszitters terug naar school halen - 12-01-18
Idealiter doen kinderen zoveel mogelijk mee in het primaire onderwijs. Sommige kwesties zijn zo complex dat ouders er niet uitkomen met (jeugd)zorginstellingen en scholen. Zo zitten er op dit moment in de gemeente Zwolle circa 300 kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar thuis, voor wie passend onderwijs niet toereikend is. CDA Zwolle wil een pilot starten om dit beter in te richten.

CDA Zwolle presenteert Verkiezingsprogramma 2018-2022 - 23-12-17

Onder het motto ‘Kies voor peper in je stad, ga voor kansen’ gaat CDA Zwolle op weg naar de gemeenteraadstermijn 2018-2022.We nemen je graag mee in ons verhaal en onze vijf speerpunten. Laat je inspireren!


VOLG ONS VIA TWITTER

  Volg ons via social media
      

AGENDA

25-01

CDA Zwolle - Nieuwjaars-startbijeenkomt 2018


Lees meer >>


       DONATEUR WORDEN?KLIK HIER
 


        LID WORDEN?KLIK HIER