NIEUWS

11-09-17    Terug

Mag Zwolle nog Whatsappen met haar bewoners?


Berichtendienst WhatsApp wil gemeenten gaan verbieden om gebruik te maken van bedrijven die gemeenten in staat stellen om met bewoners te communiceren via WhatsApp. CDA Zwolle zou dit een gemiste communicatiekans met de Zwollenaren vinden. Hoe gaat de gemeente hiermee om?


Bron van de berichtgeving is de NOS. Zie https://nos.nl/artikel/2191823-whatsapp-wil-zelf-gaan-verdienen-aan-gemeenten.html. De berichtendienst WhatsApp wil niet dat andere organisaties geld verdienen aan zijn app.

Hoe informeert gemeente Zwolle haar burgers?
Op dit moment attendeert de gemeente Zwolle op meerdere plekken op haar website bezoekers op de mogelijkheid om met de gemeente te communiceren via WhatsApp. Indien er niet meer met de Gemeente Zwolle gecommuniceerd kan worden via de berichtendienst WhatsApp, zou dat volgens CDA Zwolle mogelijk een gemiste kans zijn, bijvoorbeeld voor meldingen omtrent de openbare ruimte.

Dit brengt de gemeenteraadsfractie van CDA Zwolle tot de volgende vragen aan het College.

  1. Op welke manier heeft de Gemeente Zwolle het gebruik van WhatsApp opgezet? Loopt dit via een eigen lijn, of wordt er gebruik gemaakt van bedrijven die service verlenen?
  2. Welke financiële, organisatorische en communicatieve gevolgen verwacht het college voor het gebruik van WhatsApp naar aanleiding van deze berichtgeving?
  3. Kan het college de gebruikservaring van WhatsApp van zowel de Gemeente Zwolle als bewoners kwantificeren? Zo ja: dan graag een dergelijke evaluatie toevoegen aan de beantwoording van deze vragen. Zo nee: waarom niet?
  4. Is er een evaluatiemoment gepland voor het gebruik van WhatsApp in de Gemeente Zwolle?

Herbert Klinkvis en Martijn van der Veen