NIEUWS

13-09-17    Terug

Wilt u/wil jij aansluiten op onze Zwolse CDA-lijst?


De eerste zeven kandidaten (waaronder lijsttrekker Jan Nabers) voor de gemeentraadsverkiezingen van 2018 hebben we al vastgesteld. Maar we zoeken versterking in de breedte en de diepte. Ben jij/bent u onze betrokken Zwollenaar die CDA Zwolle wil versterken op onze kandidatenlijst? We horen het graag!


Afgelopen zomer hebben we als CDA Zwolle de eerste invulling gegeven aan de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daaruit hebben we op onze Algemene Ledenvergadering in juni onze top-7 vastgesteld. En onder aanvoering van onze lijsttrekker Jan Nabers en campagneleider Arjan Spaans is dit team al aan de slag met de politieke speerpunten en campagneopzet.

Meedoen en meedenken?

Om onze lijst nog sterker en breder neer te zetten met meer meedoeners en –denkers, zoeken we nog personen voor versterking van onze top-20. Of dat nu is als lijstduwer of als actieve deelnemer met politieke ambitie. Als je maar een CDA-hart hebt en betrokken Zwollenaar bent. Wilt u/wil jij je hiervoor inzetten en een actieve bijdrage leveren? Meld je aan! (Zie voor een uitgebreid profiel van de rol als raadslid verderop in deze oproep.)

Reageer voor 14 oktober

We ontvangen graag voor 14 oktober 2017 je CV en korte motivatie. Die kun je mailen naar de secretaris van het bestuur: nadineheyman@live.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van ons bestuur, Roland Kortenhorst, tel. 06-5160 6402. Voor meer info over het raadslidmaatschap kun je contact opnemen met een van de huidige raadsleden, Leo Elfers, 06-5371 7908.

Voor de volledigheid onze basis top-7:
Jan Nabers, Margriet Boersma, Leo Elfers, Arjan Spaans, Harold van Vilsteren, Richard Kroes en Herbert Klinkvis.

Wil je graag op een andere manier een bijdrage leveren aan CDA Zwolle, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Neem contact met ons op! Stuur een mail naar bestuur@cdazwolle.nl

---------------------------------------

Profielschets raadslid CDA Zwolle

Wat is onze positie en rol in de gemeenteraad?
Vele periodes hebben we op opbouwende en verbindende wijze deel mogen uitmaken van het College in uiteenlopende coalities. Na het zetelverlies bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is onze positie veranderd, maar… onze rol niet. Ook vanuit de oppositierol denken we constructief mee. Kritisch zijn we ook, waar het niet rijmt met onze visie op de stad en het belang van de burger, verenigings- of bedrijfsleven. Dat vraagt visie en lef. Het heeft veel moois opgeleverd, want we hebben weerklank gevonden in onze contacten met burgers, verenigings- en bedrijfsleven.

Waar wil CDA Zwolle straks staan?
Juist de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen we de Zwolse kiezer laten zien dat CDA Zwolle staat voor lef, elan en visie. Dat we als brede volkspartij er zijn voor iedereen. Dat we daarom ieders stem mee willen laten tellen en willen vertalen in beleid, over elk relevant onderwerp. Rondom wonen, werken, zorg, sociale zekerheid, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Dat gebaseerd op onze vier kernwaarden solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid, vertaald naar ons verkiezingsprogramma.

Wat zoeken we in onze kandidaten?
CDA Zwolle streeft naar een diverse kandidatenlijst met betrekking tot competenties, deskundigheid, ervaring, sekse, leeftijd en woongebied. De leden van de CDA-fractie beschikken ieder voor zich en als fractie gezamenlijk over de volgende eigenschappen, competenties en vaardigheden:

1. Authentiek en betrokken

 • Je bent lid van het CDA, minimaal 18 jaar oud en woont in de gemeente Zwolle.
 • Je bent een christendemocraat, die zich wil inzetten voor een betere samenleving.
 • Je bent integer en handelt ethisch en bent van onbesproken gedrag.

2. Visie en deskundigheid

 • Je weet wat er in de gemeente Zwolle leeft bij burgers, bedrijven en verenigingen.
 • Je verbindt het CDA-gedachtegoed en -verkiezingsprogramma met de actualiteit.
 • Je formuleert in samenspraak met de fractie doelen en weet deze te realiseren.                                   

3. Samenwerken in de fractie

 • Je zet je kennis en netwerk in om tot gedragen keuzes en acties te komen.
 • Je committeert je en bent loyaal aan de gemaakte afspraken binnen de fractie.
 • Je bent kritisch op je werk en staat ook open voor verbeterpunten.

4. Politieke sensitiviteit

 • Je vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in politieke standpunten en acties.
 • Je kunt in samenwerking met stakeholders en andere fracties tot voorstellen komen.
 • Je onderhoudt netwerken binnen de raad, met organisaties in de stad, dorpen en wijken.

5. Communicatieve vaardigheden

 • Je kunt goed luisteren en debatteren en stelt de juiste vragen.
 • Je formuleert je vragen en standpunten in duidelijke en overtuigende taal.
 • Je maakt de verrichtingen van het CDA zichtbaar via de pers, sociale media of op locatie.

Aanvullende informatie

 • Je ontvangt een vergoeding gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente.
 • Je verplicht je tot een jaarlijkse vastgestelde financiële afdracht aan CDA Zwolle.
 • Je hebt een maximale zittingstermijn van drie raadsperioden.
 • Je stelt je beschikbaar voor partij- en campagneactiviteiten.

Informatie en aanmelding

Wil jij je/wilt u zich in de rol van gemeenteraadslid namens CDA Zwolle inzetten en een actieve bijdrage leveren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? 
Meld je dan aan! We ontvangen graag voor 14 oktober 2017 je CV en korte motivatie. Die kun je mailen naar de secretaris van het bestuur: nadineheyman@live.nl.
- Voor vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van ons bestuur, Roland Kortenhorst, tel. 06-5160 6402.
- Voor meer info over het raadslidmaatschap kun je contact opnemen met een van de huidige raadsleden, Leo Elfers, 06-5371 7908.

Planning en reactie

Medio oktober informeren we alle ‘sollicitanten’ over de voortgang. De door ons voorgedragen lijst met deze kandidaten stellen we voor tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 21 november 2017.

We horen, zien, of lezen graag van je/u!