NIEUWS

CDA Zwolle over het RTA Jeugdzorg - 11-12-13

Maandag 9 december sprak de gemeenteraad over het Regionale Transitiearrangement (RTA) Jeugdzorg. Het RTA waar Zwolle onder valt is landelijk positief beoordeeld, omdat hiermee de continuïteit goed gewaarborgd is. CDA Zwolle stemt ondanks twee aandachtspunten in met het RTA Jeugdzorg en wenst het College succes, want het echte werk begint nu.CDA Zwolle: Voorkom onrust onder SW-medewerkers - 07-12-13

Maandag 2 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WEZO op te heffen per 1 januari 2016. CDA Zwolle pleit al jaren voor een betere structuur die het makkelijker maakt voor de gemeenteraad om op een heldere manier haar taak uit te voeren. CDA Zwolle kreeg echter signalen dat onder SW-medewerkers vragen waren over wat de veranderingen voor hen betekenen. Samen met de PvdA is daarom een motie ingediend. Met grote meerderheid (alleen ChristenUnie en VVD stemden tegen), is de motie aangenomen. CDA Zwolle blij met besluit over het Anker - 07-12-13

Tijdens de besluitvormende vergadering van maandag 2 december is de gemeenteraad akkoord gegaan met het krediet voor Het Anker. Daarmee is de komst van een nieuw wijkcentrum met belangrijke voorzieningen voor Westenholte een definitief. CDA Zwolle is blij dat met dit besluit een belangrijke verkiezingsbelofte wordt waargemaakt.Kandidatenlijst vastgesteld - 16-11-13

Tijdens een goed bezochte  Algemene Ledenvergadering van het CDA in het door RIBW gerunde Vidiveni hebben de leden van CDA het verkiezingsprogramma “Richting en Ruimte voor iedereen” en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld. Tot lijsttrekker is unaniem Judith Compagner benoemd. Een nieuw gezicht in de Zwolse politiek.CDA en D66 willen bouwaanvraag makkelijker maken - 15-11-13

Wie wil het niet, sneller en goedkoper bouwen? CDA en D66 doen een voorstel om een bouwaanvraag makkelijker te maken. Sneller en goedkoper met behoud van kwaliteit. Als het initiatiefvoorstel wordt aangenomen door de gemeenteraad, kunnen particulieren straks sneller en goedkoper bouwen.<< < Pagina 37 van 38 > >>