PROGRAMMA

http://cdazwolle.nl/uploads/images/sassenpoort.jpg

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 / voorwoord

In maart 2014 kiest u als inwoner van Zwolle
weer een nieuwe gemeenteraad. In dit
programma willen we u graag duidelijk maken
waarom het Christen Democratisch Appèl (CDA)
Zwolle uw stem verdient. We leven in een tijd die
wordt gekenmerkt door meer behoefte aan
ruimte voor maatschappelijk initiatief, aan meer
behoefte aan saamhorigheid, maar ook door
economische tegenwind. Op deze
ontwikkelingen heeft de christendemocratie een
antwoord. Sterker: onze visie op de samenleving
is heel actueel en van belang. Het CDA is een
open volkspartij, lokaal verankerd in steden en
dorpen, geworteld in alle lagen van de
samenleving waar iedereen erbij hoort en waar
iedereen er toe doet. Het CDA streeft naar een
betrokken en verantwoordelijk Zwolle. Zo’n
samenleving kan niet eenzijdig door de overheid
worden gecreëerd. Iedereen die in Zwolle woont
is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin, de
familie, de straten en de buurten. Maar ook op
school, in het bedrijfsleven, in de sport en in het
uitgaansleven sluiten wij niemand buiten en
doen we op iedereen een beroep.Meer lezen over ons verkiezingsprogramma